Western Ideal Pinto

Utdrag från regelboken:


K12. Western Ideal Pinto


Ideal Pinto Class är en Performance klass som är unik och återfinns bara inom Pinto. Klassen visar den balans som krävs av en bra Pleasure häst, ponny eller utility häst samt kroppsbyggnad och färg.


Klasser kan slås samman med hästar från olika divisioner (Ideal Pnto, All Types)


Pintos bedöms som i en vanlig Halter klass efter det att sadel och träns tagits av.


50% av bedömningen ligger i genomförande och uppförande av hästen, 25% på hästens form och 25% på hästens teckning. Se Regel S.3 för Solid Class


Skottkärror, vagnar eller annan mekanisk utrustning får inte finnas i arenan och kommer, om dessa används på något sätt, att innebära diskvalifikation.


Spö eller piska är valfri men skall passa in på den typ av Pinto som visas.


Pintos skall visas i grimma eller tränsa beroende på Regel J2-J9 för Färg/Halter bedömning.B.Ideal Pinto Class Performance


Hästarna skall visas i walk, jog och lope i bägge varven på relativt lång tygel, utan överdriven tillbakahållning.


Ökad jog kan förekomma.


Hästarna kommer att få rygga.C.Ideal Pinto Class Grooming


Hästskötare skall vara klädd enligt reglerna. Regel G8


Varje tävlande måste ha minst en hästskötare, men maximalt 2 stycken, som assisterar vid avtagande av sadel och träns samt borstning m.m. av hästen. Regel boken sid. 125

ADRESS:

Pinto Horse Association of Sweden

Flårekulla 104

52375 Dalum, Sweden

Phone: (+46) 073-5059789

Email: info@ptha.se