Showmanship

T1. Showmanship at Halter


A. Allmänna regler och krav


1. Showmanship at Halter är utformad för att utvärdera Utställarens förmåga att utföra, tillsammans med sin häst, manövrar som föreskrivs av domare med precision och jämnhet.

2. Genomförandet av klasserna skall vara baserat på domarens anvisningar.

3. Showmanship mönstret måste publiceras offentligt minst en-halv timme (1/2 timme), och för de tävlande minst en timma innan klassen.

4. Utställare är endast tillåtna att visa ut en (1) Pinto i varje Showmanship klass.


B. Klädsel, 15 procent


1. Klädsel och utrustning ska vara rena, välsittande och i gott skick. Ett välvårdat utseende ska presenteras. Klädsel bör återspegla användningen av Pinton (Divisionen/Typen) och bör överensstämma med den utrustning som används på Pinton.

2. En hatt krävs i alla klasser.

3. Sporrar är förbjudna i alla klasser.

 

C. Skötsel av och uppställning för inspektion av häst, 35 procent


1. Pinto skall visas i den Halter  (Divison/Type) som hästen tillhör.

2. Pinto bör vara välvårdad, väl borstad, man och svans skall vara rena och fria från tovor.

3. Hovarna skall vara välvårdade och, om skodd, skorna ska passa djuret ordentligt och vara säkert och prydligt fästa.


D. Presentation av häst, 50 procent


1. Ledande

a. Utställaren bör leda Pinton från vänster sida, hålla grimskaft eller tyglar i höger hand med den återstående delen av grimskaftet eller tygeln i vänster hand. Pinto och utställare ska lätt kunna utföra de manövrar som visas i mönstret för klassen.

b. Alla svängar skall vara till höger med utställaren till höger om Pinton.

c. Efter att klassen har radat upp, kommer domaren att uppmana varje utställare att flytta hans / hennes Pinto individuellt. När utställaren flyttar Pinton, bör utställaren vara säker på att Domaren har fri sikt för sin bedömning. Pinto bör röra sig fritt och i en rak linje.

2. Uppställning

a. Utställaren bör ställa Pinton genom att använda ett minimum av instruktioner och utan att vidröra hästen. Pinton bör vara uppmärksam och “posera” (stående) för domarens granskning.

b. Utställaren bör se till att ett säkert utrymme mellan hästar bibehålls när uppradade sida vid sida eller huvud till svans.


E. Western Showmanship


1. Pintos ska visas i en grimma med grimskaft. Läder utrustning föreslås och är att föredra framför andra material. Silver är valfritt.

2. Piskor eller spön är förbjudna.

3. Pintos som visas i en Western Showmanship klass ska visas enligt de föreskrifter som gäller för Divison/Type.

a. En domare får be en Showmanship utställare att visa upp hans / hennes Pinto för individuell kontroll.

b. En Pinto dom ej är uppställd rätt skall få avdrag i bedömningen.

4. I Western Showmanship, kan alla typer av Pinto ha flätad man.

5. Lämplig Western klädsel skall bäras (se regel K2).


.

ADRESS:

Pinto Horse Association of Sweden

Flårekulla 104

52375 Dalum, Sweden

Phone: (+46) 073-5059789

Email: info@ptha.se