Leadline

Leadline kan förekomma i flera olika klasser såsom Showmanship, Ghymkana, Keyhole Race, Western Pleasure m.fl.


T11. Leadline, English eller Western, 8 år & Yngre

 

A. Ålder - Ungdom som tävlar i Leadline måste vara åtta (8) år eller yngre räknat från den ålder som barnet hade den 1 januari innevarande år.

B. Ägarskap - Leadline tävlande behöver inte äga eller leasa Pinton som rids, och alla registrerade hästar, ponnys eller

miniatyr kan visas – inga hingstar tillåtna.

C. Medlemskap - tävlande måste vara en PtHA ungdomsmedlem för att delta i Leadline.

D. ROM Poäng - Inga ROM poäng utdelas i Leadline klasser, eftersom detta är en ingångsnivå-klass. PtHA kommer att utfärda till ägare av alla Pintos används i YA Leadline klasser ett Certifikat till de som intjänat minst en (1) poäng per år.

E. Leadline klass Begränsningar - Ett ungdoms Utställare in i en Leadline klass får inte också tävla någon av följande

klasser på samma tävling:

1. Walk / Trot Divisions-klasser

2. Alla andra rid-klasser

F. Leadline Class Undantag – tävlande i Leadline får delta i alla In-Hand klasser.

G.Utrustning och klädsel kan vara antingen Western eller English (men inte en kombination av båda) enligt avsnitt K & N.

H. Den som leder en Pinto i Leadline måste vara fjorton (14) år eller äldre, per den 1 januari innevarande år.

I. Ledare av hästen måste ha ett grimskaft fäst vid en grimma under tränset på hästen vid alla tidpunkter.

J. Om en Pinto fattar galopp och galopperar mer än tre

(3) på varandra följande steg under en Leadline klass, diskvalificeras ekipaget eller ges en No-Time.

K. Showmanship - Om en tävling erbjuder Leadline Division Showmanship klass eller klasser, har tävlande i YA Leadline Division klass bara rätt att gå in i Leadline Division Showmanship med Pinto som tävlas i Leadline. Han / hon får inte tävla i någon annan Showmanship klass med en Leadline Pinto. Om ingen Leadline Division Showmanship klass erbjuds, kan Leadline Division Ungdom/tävlande delta i, för hans / hennes ålder, lämpligt Showmanship klass.

L. Gymkhana

1. I samtliga Leadline Gymkhana klasser gäller att hästen går över start / stopplinjen först, inte den som leder hästen.

2. Om hästen slår ner en tunna eller stolpe blir det en fem (5) sekunders bestraffning.

3. I Keyhole Race - Leadline, kan den somleder hästen kliva utanför linjerna/markeringarna utan påföljd.

ADRESS:

Pinto Horse Association of Sweden

Flårekulla 104

52375 Dalum, Sweden

Phone: (+46) 073-5059789

Email: info@ptha.se