Disciplined Rail Driving

P8. Disciplinerad Rail Driving


A. Allmänna regler och krav


1. Denna klass är för att visa förmågan hos en högt utbildad Pinto.

2. Visa en angenäm körning med Pinton.

3. Skall visas i en tvåhjulig - enaxlad vagn.

4. Boots eller bandage på hästens ben är förbjudna.

5. Ska kunna stå stilla och rygga utan svårighet.

6. Skall komma in i ringen i trav.

7. För att visas på en vanlig skritt, normal trav och i ökad trav i bägge varven.


B. Klass moment

 

1. Pintos skall utföra arbete på 4-kantspåret som kan inkludera, men

inte begränsas till:

a. En normal skritt, normal trav.

b. En ökad trav (ej överstiga två varv runt arenan).

c. Börjar med en normal skritt, övergår till trav och sedan till ökad trav.

d. Stå stilla.

e. Vändning (Pinton gör en side-pass som om det fanns en vägg framför och bakom ekipaget med ett vagnshjul som rullar. Domaren säger till åt vilket håll detta skall göras. Vändningen får inte överstiga 90 grader.

f. Stiga ur vagnen och sedan sitta upp i vagnen.

2. Tömmarna måste hållas hela tiden och får inte släppas.

 

C. Bedömning

 

1. Domare får inte överarbeta ekipagen. Detta är inte en utslagsklass och ska inte bedömas på ett undanröjande basis.

2. Slutlig bedömning skall ske på grundval av det bästa övergripande utförandet.

3. Bedömning med 75 procent på utförande, 25 procent uppförande och helhetsintryck

ADRESS:

Pinto Horse Association of Sweden

Flårekulla 104

52375 Dalum, Sweden

Phone: (+46) 073-5059789

Email: info@ptha.se