Tävling & ReglerThe Pinto Horse Association of America RULE BOOK


Ansvarig och Ordförande i Tävlingskommitten är Marty Hedgren och du kontaktar honom på marty@ptha.se


I vilken klass tävlar jag?


Elite Amateur =  Vuxen tävlande 55 år eller äldre som möter de krav som ställs av PtHA Amateur program regler.


Junior Amateur =Vuxen tävlande mellan 19 – 39 år som möter de krav som ställs av PtHA Amateur Program regler.


Junior Pinto =Med detta menas åldern på en häst (2 år och yngre i Halter; 5 år eller yngre I Performance klasser.


Junior Youth =Tävlande 13 år eller yngre som möter de krav som ställs av PtHA Youth Program.


Senior Amateur =Vuxen tävlande 40 – 54 år gamla som möter de krav som ställs av PtHA Amateur Program regler.


Senior Pinto =Med detta menas åldern på en häst (3 år eller äldre i Halter; 6 år eller äldre I Performance klasser.


Senior Youth =Tävlandes ålder 14 – 18 år gamla som möter de krav som ställs av PtHA Youth Program.


Youth Leadline =Tävlande 8 år eller yngre som möter de krav som ställs av PtHA Youth Program.


Youth Walk & Trot =Tävlande 11 år eller yngre som möter de krav som ställs av PtHA Youth

Klasser, Huvudgrupper


Equitation, Horsemanship och Reinsmanship = Klasser där den tävlande bedöms, konsten att rida eller köra.


Halter = Här bedöms hästen i stillastående, skritt och trav.


Performance = Hästen bedöms när den rids, körs eller leds över/igenom hinder.


Showmanship = Den tävlande bedöms då hästen leds i skritt, jog eller trav i ett givet mönster.


Här hittar du ytterligare information


ADRESS:

Pinto Horse Association of Sweden

Flårekulla 104

52375 Dalum, Sweden

Phone: (+46) 073-5059789

Email: info@ptha.se