Hunt Seat Equitation over Fences

Utdrag från regelboken:


T4. Hunt Seat Equitation, Hunt Seat Equitation Over Fences


A. Utrustning och Klädsel


1. klädsel och utrustning är densamma som i Hunt Seat.

2. Kläder måste vara rena, passande och välskötta.

3. Sadeln måste passa ryttaren.

4. En domare kan bestraffa ett ekipage som använder icke-konventionella typer av bett eller nosband.

5. Boots och/eller bandagerade ben på hästen är förbjudna i alla klasser och martingal är förbjuden i de klasser där hoppning inte ingår.

6. Sporrar måste vara av den Engelska typen.

7. Spö är valfritt och får inte överstiga trettio (30) inches (ca 75 cm).

 

B. Händer / Tyglar

 

1. Händerna skall hållas över och framför på Pinto manke, med ryttarens knogar 30 ° innanför vertikalen.

2. Händer hålls något isär och utgöra en rak linje från Pinto mun till ryttarens armbåge.

3. Metod för hållande av tyglarna är valfri och tygeländarna

kan falla på båda sidor om hästen. Emellertid måste tyglarna kortas av samtidigt.


C. Grundläggande position

 

1. Ryttarens blick skall vara framåt och axlarna bakåt.

2. Tårna ska vara i en vinkel som bäst passar utställarens konformation; fotled böjd in, hälarna nedåt, ryttarens vad skall vara i kontakt med Pinton och något bakom sadelgjorden.

3. Stigbygeln kan vara antingen på tån, tramp-dynan eller helt under foten.

 

D. Position i rörelse


1. I skritt och kort trav bör kroppen vara vertikal

2. Vid lättridning skall kroppen vara något framåtlutad.

3. Vid galopp skall kroppen hållas något framåtlutat men inte lika mycket som vid lättridning.

4. Vid ökad galopp och vid hoppning skall kroppspositionen vara densamma som vid lättridning.


E. Av och Uppsittning


1. För att sitta upp på hästen, ta upp tyglarna i vänster hand och placera handen på manken. Fatta stigläder med höger hand och sätt vänster fot i stigbygeln och sitt upp.

2. För att sitta av, ryttaren kan antingen sitta av med hjälp av sitgbygel eller släppa bägge stigbyglarna och “glida” ner från hästen. Ryttarens storlek måste tas i beaktande.

 

F. Klass Rutin


1. Ekipaget går in i arenan och skall följa 4-kantspåret I varje gångart såvida inte ett mönster skall följas (med eller utan hinder).

2. På kommando från Domare/Speaker, byt varv och gör samma i andra varvet. Byta av varv kan göras mot eller ifrån arenans vägg.

3. Ekipaget kan instrueras att rida utan stigbyglar.

4. Lätt och mjuk kontakt med Pintons mun krävs.

5. Vid hoppning börjar bedömningen när ekipaget går in i ringen eller ges signal att starta.

6. Med undantag för vägran att hoppa, skall övriga rivningar inte påverka slutreslutatet såvida det inte är ett direkt resultat av ryttarens påverkan.

a. En vägran, tappad stigbygel eller att trava om denna gångart inte ingår i mönstret utgör allvarliga fel och kan ge anledning till eliminering.

b. Varje utställare kan rida i en volt en gång om så önskas innan det första hinder hoppas.

c. Han / hon ska sedan fortsätta runt banan i en jämn takt.

d. Tre kumulativa vägringar kommer att resultera I en uteslutning.

e. Om en vägran sker i ett dubbel eller trippel-hinder, skall alla delar av kombinationen hoppas om.


G.Additional Work

 

1. Ekipaget kan, förutom mönster också bli ombedda att utföra ytterligare tester som domaren anser lämpligt att begära av dem.

2. Alla ytterligare begärda rörelser måste utföras på plant underlag.

3. Dessa kan göras antingen kollektivt eller individuellt, men inget annat prov än nedanstående får användas.

a. Ryggning.

b. Kort galopp och Halt.

c. Figur-8 i galopp höger eller vänster galopp, samt ett enkelt galoppbyte. (Detta är ett galoppbyte som innebär att man får bryta av till trav och därefter fatta ny galopp.) Galoppombyten skall göras i mitten av arenan – där de två volterna möts.

d. Släppa stigbyglarna och rida en kort tid utan stigbyglar som, i trav, inte får överstiga 1 minut. Tag därefter stigbyglarna.

e. Av och Påsittning.

f. Framdelsvändning.

g. Figur-8 i galopp med galoppbyte – enkelt eller flygande.

h. Rida serpentin I galopp med galoppbyten. Byten kan vara enkla eller flygande. 

i. Galoppbyte längs medellinjen – enkel eller flygande.

j. Omvänd galopp – detta få inte ske med mer än 12 ekipage i arenan per gång.

k. Bakdelsvändning.

 

H. Bedömning

 

1. Ryttaren som skall bedömas på sits, mjukeht i händer, hästens prestanda smat hur ryttare och häst passar tillsammans.

2. Utställare bör ge ett proffessionellt intryck, sits och händer skall fungera på ett lätt och smidig sätt samt ge ett intryck av fullständig kontroll om en nödsituation uppstår.

ADRESS:

Pinto Horse Association of Sweden

Flårekulla 104

52375 Dalum, Sweden

Phone: (+46) 073-5059789

Email: info@ptha.se