Registrering av din Pinto

Så gott som alla hästar kan registreras som Pinto, även de som saknar härstamning. Detta gäller även för tunga arbetshästar som Ardenner och Nordsvensk m.fl.  Appaloosa kan registreras som Pinto förutsatt att det är en Icke Karakteristisk Appaloosa - Detta gäller för Sto, Valack och Hingstar men tänk på att ett föl efter ett Non-Characteristic Sto eller Hingst kan, om det visar sig ha Appaloosa teckning, vägras registrering hos PtHA. En Appaloosa som registreras som Pinto och inte visar några tecken på att "färga ut" kan, om vid senare tillfälle, "färga ut" och då återtas registreringen som Pinto.


Vi hjälper dig gärna med att fylla i blanketter samt att välja typ/division för din häst.

Kontakta Marty på marty@ptha.se


Registreringsblankett hittar du här


Vill du ha hjälp på plats eller inför tävling kan PtHA-s utfärda registreringshandlingar. Då sköter vi om hela registreringsproceduren åt dig. Kostnaden är $125.00 + $50.00 medlemsavgift och i förekommande fall, milersättning. Kontakta Marty på 073-5059789


Regelboken om Field Representatives

För att tävla och samla poäng måste du vara medlem i Pinto Horse Association of America. Det gör du antingen genom att anmäla dig på tävlingen eller direkt här:


Member Application

Bra att veta gällande registrering av hingst:


Enbart hingstar som står med i listan över godkända "Outcrosses" kan registreras.


Listan hittar du här

Pinto Horse Association of Sweden utfärdar inga pass

    Saddle Type                  Hunter Type              Utility Type             Pleasure Type                 Stock Type            Åsna/Mula

C8. Höjd Klassificering och krav

A. Allmänt

Alla Pintos måste registreras först i samma division som sina föräldrar. Om Pinto når en mogen ålder av sex (6) år gammal och / eller visar 3 års dokumenterad icke-tillväxt, är djuret berättigad till att omklassificeras i rätt division oavsett härstamning.


1. Häst Klassificering - Måste vara över 14 hands (56 tum eller 142.2 cm) vid vuxen ålder, mätt över manken.

2. Pony Klassificering - Måste vara över 38 inches (96,5 cm), men inte överstiga 14,0 hands (56 tum eller 142.2 cm) vid vuxen ålder, mätt över manken.

3. Miniature Klassificering - Måste vara 34 inches (86,4 cm) eller under, vid vuxen ålder, mätt vid de sista håren i manen.

4. "B" Miniature Klassificering - Måste vara över 34 inches (86,4 cm), men högst 38 inches (96,5 cm), mätt vid de sista håren i manen.

5. Utility Klassificering - Utility hästar är de tyngre hästar som t.ex. Ardennner, Nordsvensk, Tinker oavsett höjd, och kan endast vara registrerade i det här klassificeringen. Ingen mätning krävs.


B. Omklassificering av Höjd

En Pinto kan omklassificeras pga höjd en gång först efter fem års ålder eller när som helst som Pinton överskrider det högsta höjdkravet för sin division.

1. Pintos registrerade i Ponny divisionen som inte överstiger 38 inches vid vuxen kan omklassificeras till "B" Miniature Divisionen.

2. Pintos som flyttas från en division till en annan (dvs. ponny mini eller häst ponny) får inte ändra tillbaka till tidigare division.


C. Mätning av häst

1. Ställ hästen på en plan, slät, fast yta (dvs. cement, plywood) på sådant sätt att de främre benen är vertikala och på baksidan av hasen är i en vertikal linje med hästens bakdel.

2. För ponnyer, skall huvudet hållas tillräckligt låg för att visa den högsta punkten på manken. Med ponnyn i detta läge, mät det vertikala avståndet från den högsta punkten på manken till marken.

3. För miniatyrer, skall huvudet och halsen vara i ett naturligt läge, vänd framåt. Med hästen i detta läge, mät det vertikala avståndet från de sista håren i manen till marken. Skilj mellan kort kroppshår och manhår, för att bestämma mätpunkten.

4. Mätinstrumentet skall vara en rak, oböjbar mätskena av trä eler metall som bör förses med ett lod eller vattenpass för att mäta korrekt. Se till att mätinsturmentet är vinkelrätt från manken till marken och att tvärslån är parallell med markens yta.

5. En ponny kan mätas oskodd och sedan visas skodd. Höjden av skorna räknas inte i mätningen,

förutsatt Ponnyn mäts skodd.

6. Om en ponny från början mäts skodd ingår skorna i den totala höjden.

7. tå och häl

a. Längden av tån skall avgöras genom mätning av framsidan av hoven i centrum från hud linje på den nedre sidan av kronbandet till marken, inklusive dyna och sko, och exklusiveluftrummet orsakat av spikhuvuden på botten av skon.

b. Rasping av spikhuvuden är acceptabelt att åstadkomma en noggrann mätning där skon ligger platt på marken.

c. Som skall mätas på en plan, hård yta (t.ex. betong, plywood, etc).

d. Höjden av hälen skall bestämmas genom mätning från hudlinjen på den nedre sidan av kronranden till marken.


D. Mätning Certifikat

1. Varje ponny och varje miniatyr som tävlar  på en PtHA tävling måste antingen ha ett innevarande års (PtHA) mätnings certifikat eller ett permanent mätningscertifikat. Om inte, måste Pinton mätas på tävlingen.

2. Om en ponny eller miniatyr har ett permanent (PtHA) MätningsCertifikat är det inte nödvändigt att mäta om hästen undantag av:

a) officiell protest

b) Inträde i PtHA World Championship Show och / eller Color Breed Congress, där det krävs mätning av en PtHA official innan tävling.

3. Ett intyg för permanent mätning får utfärdas för Pintos sex år eller äldre och / eller visa tre år

av icke-tillväxt dokumenterat på PtHA dokument på ägares begäran.

4. Ett tillfällig mätningsintyg (PtHA) gäller från 1 januari - 31 december det år som det utfärdats.

5. Straff eller böter kan dömas mot en Show Kommitté som inte mäter ponnyer eller miniatyrer, eller inspekterar de intyg som redan givits hästen, före ponnyn och minature visas i den första Pinto klassen den dagen. Det åligger show kommittén att utföra mätningen

ADRESS:

Pinto Horse Association of Sweden

Flårekulla 104

52375 Dalum, Sweden

Phone: (+46) 073-5059789

Email: info@ptha.se