Djurskydd

SHOW MANAGERS skall:

När en rapport eller upptäckt av handling som strider mot djurskyddet omedelbart undersöka incidenten och händelsen skall rapporteras till PtHA.


Show Management ska göra allt för att få en närvarande PtHA godkänd domare eller PtHA-auktoriserad personal, om tillgänglig, att delta i undersökningen/utredningen. Alla verbala eller skriftliga varningar som delas ut på tävlingen ska rapporteras skriftligt till PtHA. Om en incident rapporteras sent och PtHA finner att Show Managern inte rapporterade händelsen i tid eller på rätt sätt kan detta göra att personen inte kan vara Show Manager på PtHA tävlingar vid framtida tävlingar.

OSPORTSLIGT UPPTRÄDANDE eller någon annan form av felbehandling som är oansvarig, olaglig, oanständig, profant, hotfull, eller ren misskötsel är förbjudet. Denna bestämmelse gäller för:


1. PtHA medlemmar, icke-medlemmar, utställare, tränare, ägare, ägares

representanter, åskådare och alla andra personer på tävlingsområdet på ett av PtHA-godkänt evenemang; och


2. PtHA medlemmar som deltar i en PtHA-godkänd tävling; och

 

3. PtHA medlemmar på tävlingsområdet där en PtHA- godkänd klass hålls oavsett om beteendet är associerad med eller sker under en PtHA-godkänd klass. Show Management får omedelbart utvisa personer som uppvisar osportsligt beteende från tävlingsområdet och ska lämna in en skriftlig rapport till PtHA om agerandet i fråga.

FELAKTIG BEHANDLING

Ingen person ska behandla någon häst på ett inhumant sätt. Detta förbud mot felaktig behandling gäller PtHA medlemmar och icke- medlemmar. Felaktig behandling ska omfatta, men inte begränsas till, förbjudet beteende som anges nedan. Felaktig behandling av andra hästar än Pintos och andra djur som används i tävlingssammanhang ingår i detta förbud eftersom det indikerar ett sätt att hantera hästar, som är oacceptabelt för PtHA.


1. För tillämpning av denna regel; den person som ansvarar för att ta hand om en häst är också ansvarig för och kan hållas ansvarig för felaktigt beteende av deras tränare, agenter, representanter och anställda. För brott mot denna regel, kan en individ bli disciplinerad, tillfälligt suspenderad, bötfälld, förnekad PtHA privilegier, diskvalificerad, avvisas från tävlingsplatsen och / eller uteslutas från PtHA.

 

2. Felaktig behandling av någon häst eller något annat djur på tävling är strängt förbjudet. Felaktigt handhavande av häst kommer att anses vara ett brott mot djurskyddet om en person, utbildad och med erfarenhet i skötsel och handhavande av häst bedömer det vara så.


3. För tillämpningen av denna regel, har ett bötes och straffsystem utarbetats baserat på allvarlighetsgraden av det inträffade. Graderingen är enligt följande: Nivå 1 = milt, Nivå 2 = allvarligt och Nivå 3 = mycket allvarligt. Efterhand som fakta framkommer kan allvarlighetsgraden justeras i efterhand.


4.Varning eller Avvisning från tävlingsplatsen baserat på vad som inträffat.


5. Inhuman behandling inkluderar, men är inte begränsad till:

a. placera ett objekt i hästens mun, vilket skapar orimligt obehag eller ångest (. min nivå 2);

b. lämna ett bett i en hästens mun under längre tidsperioder så att detta orsakar onödigt obehag eller oro (min nivå 1.);

c. binda upp en häst vid en PtHA tävling eller aktivitet på ett sätt som kan orsaka onödigt obehag eller oro (min nivå 2.

d. lounging eller att rida en häst på ett sådant sätt att det skapar orimligt obehag eller lidande för hästen (min nivå 1.);

e.binda eller fästa något främmande föremål på en häst, grimma, träns och / eller sadel (min nivå 2.);

f. användning av tekniker eller metoder såsom poling eller att slå hästens ben med objekt (min nivå 2.);

g. överdrivet användande av sporrar eller piska (min nivå 1.);

h. överdrina ryck i tyglar (min nivå 1.);

i. överdriven “fencing” (min nivå 1.);

j. överdriven spinning (definierat som högst åtta (8) på varandra följande varv i endera riktningen) (min nivå 1).

k. I träningssyfte hoppa över sluttande oxers i omvänd ordning (dvs., från . högsta till lägsta i stället för lägsta till högsta) (min nivå 1);

l. träning av häst med hjälp av skenor högre än fyra (4) fot (min nivå 1.);

m. användande av förbjuden utrustning, inklusive, men inte begränsat till: sågliknande bett ; Hock hobbles; Tack Collars; eller tack hackamores; piskor som används i showmanship; krigsträns eller liknande anordningar; rida med ett stångbett utan curbstrap; tråd eller fast metall-curbstrap oavsett hur vadderade de är; tråd/metall cavesson; tråd eller kabel tie-down; bumper bits; Metall bosals (oavsett hur vadderad); Chambons; träns gjorda av metall (oavsett hur inslagna eller vadderad de är), vriden rawhide, eller rep får inte användas på ett hästhuvud (kan 3/8 tums rep användas med en slip / gag bit); running martingal som används med stångbett och utan tygelstoppar ; draw reins fästa mellan eller runt de främre benen kommer inte att tillåtas på PtHA- godkända tävlingar eller aktiviteter. (min nivå 2.);

n. användning av någon sak eller anordning som begränsar rörelse eller cirkulation av/i hästens svans (min. nivå 3);

o. Häst som verkar vara tystlåten, tråkig, slö, utmärglad eller alltför trött (. min nivå 1);

p. Avsiktligt eller försumlig behandling, vilket resulterar i blödning - Avsikligt (. Min nivå 3); försumlig (min. nivå 1);

q. Utöva överdrivet tryck eller överdrivet ryckande i grimskaft eller godkänd lip chain (min nivå 2.);

r. Någon annan behandling eller beteende som bedöms av en show tjänsteman att vara omänsklig eller missbrukande (min. nivå 1).

OSPORTSLIGT UPPTRÄDANDE eller någon annan form av felbehandling som är oansvarig, olaglig, oanständig, profan, hotfull, eller rent missbruk är förbjudet. Denna bestämmelse gäller för:


1. PtHA medlemmar, icke-medlemmar, utställare, tränare, ägare, ägares representanter, åskådare och alla andra personer på tävlingsområdet på ett av PtHA-godkänt evenemang; och


2. PtHA medlemmar på tävlingen som deltar i ett Event som hålls i samband med en PtHA-godkänd tävling; och


3. PtHA medlemmar på tävlingsområdet på en tävling under vilken en PtHA- godkänd klass hålls oavsett om beteendet är associerad med eller sker under en PtHA-godkänd klass. Show Management får omedelbart utvisa personer som uppvisar osportsligt beteende från tävlingsområdet och ska lämna in en skriftlig rapport till PtHA om agerandet i fråga.

ADRESS:

Pinto Horse Association of Sweden

Flårekulla 104

52375 Dalum, Sweden

Phone: (+46) 073-5059789

Email: info@ptha.se