Styrelse & Stadgar

Kommittéer
Dessa kommittéer väljs inte utan ordförande för varje kommitté tillsätts av Ordförande i Pinto Horse Association of Sweden. Kommitténs Ordförande väljer sedan sina medarbetare.


Valberedning: Vakant


Aktivitetskommitte: Ingela Ynghagen


Medlemskommitte: Jill Hedgren


Finanskommitte: Ann Nilsson - 2 platser Vakanta


Tävlingskommitte: Marty Hedgren, Pernilla Witteborn, Veronica Johansson och Ingela Ynghagen


Ungdomskommitte: Vakant


Styrelse 2019


Ordförande: Marty Hedgren       marty@ptha.se


Vice Ordförande:


Kassör: Ann Nilsson   ann@ptha.se


Sekreterare: Jill Hedgren    jill@ptha.se


Ledamot/PtHAYO: Vakant


Ledamot:  Ingela Ynghagen


Ledamot:Klubbrepresentanter i Styrelsen:


Family Pinto Horse Club of Halland: Frida Simfors


Clinic Arenas Pintosällskap:


Ranchhästars Pinto Klubb: Jenny Hansson

PtHA har något annorlunda regler gällande styrelse och årsmöte. Årsmöte med val av styrelse görs i november månad och den nya styrelsen tar över på medlemsmötet som hålls i januari. Detta gör att det blir ett mjukt överlämnande till de nya styrelsemedlemmarna som, efter att ha godkänts av Pinto Horse Association of America kan tillträda.


Varje styrelsemedlem väljs på ett år i taget.


Avgående Ordförande sitter kvar i den Exekutiva Kommitten (denna kommitte består av styrelsen samt tillträdande och före detta Ordföranden).

Som charter har vi godkänt och arbetar efter följande Charter Stadgar.


Vill du fördjupa dig i stadgarna för Pinto Horse Club of America så finns all information i Rule Book.

ADRESS:

Pinto Horse Association of Sweden

Flårekulla 104

52375 Dalum, Sweden

Phone: (+46) 073-5059789

Email: info@ptha.se